Page 7 - PONUKA SLUŽIEB
P. 7

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA                  5

                                              GRAFICKÉ
                                              SLUŽBY      Našou snahou je vytvoriť obraz Vašej spo-
      ločnosti v každom grafickom vyjadrení.
      Podľa Vašich predstáv a podkladov Vám vyho-
      tovíme grafický návrh želaného produktu.
      Máme k dispozícii rôzne technológie, ktorými     REKLAMNÉ PREDMETY
      Vám zabezpečíme tlač podľa pripraveného ná-
      vrhu a možnosti daného predmetu.             A TEXTIL
                    Široký výber produktov nájdete v e-shopoch
                    a katalógoch na našom webe www.schd.sk
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12